คลิปสัมภาษณ์ สุด Exclusive เฟลอ สิรินทร์ มุ่งเจริญ เเกนนำกลุ่ม Spring Movement

คลิปสัมภาษณ์ สุด Exclusive เฟลอ สิรินทร์ มุ่งเจริญ เเกนนำกลุ่ม Spring Movement

เตรียมพบกับ คลิปสัมภาษณ์ สุด Exclusive เฟลอ สิรินทร์ มุ่งเจริญ (นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ชั้นปีที่ 4 ) เเกนนำกลุ่ม Spring Movement (กลุ่มนิสิตจุฬา ขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ในประเด็นสิทธิมนุษยชน เเละเสรีภาพการเเสดงออกทางความคิด)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *