The Great Wall of Container ที่สนามหลวงวันนี้ หลังกลุ่ม Redem นัดหมายชุมนุม

The Great Wall of Container ที่สนามหลวงวันนี้ หลังกลุ่ม Redem นัดหมายชุมนุม

The Great Wall of Container ที่สนามหลวง หลังกลุ่ม Redem มีการนัดหมายชุมนุมที่นี้ เเละจะทำกิจกรรมล่อนจรวดสู่วัง เเต่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้ลองโยนกระดาษ ปรากฎว่าไม่สามารถข้ามตู้คอนเทนเนอร์เเละผ้าใบไปได้

#TheFeatures #ม็อบราษฎร #ม็อบ20มีนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *